KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

ŠPECIFIKÁCIA OSVETLENIA

VÝBER SVIETIDIEL
KONCEPT OSVETLENIA PODĽA RIGHT LIGHT
ŠPECIFIKÁCIA OSVETLENIA PODĽA NORIEM

VIZUALIZÁCIE

DIZAJNOVÝ KONCEPT OSVETLENIA 2D
ALEBO 3D VIZUALIZÁCIA VIDEO
PREZENTÁCIA NÁZORNÁ UKÁŽKA

ÚSPORY ENERGIE

AUDIT OSVETLENIA
VÝPOČET NÁKLADOV NA OSVETLENIE
ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOVY

VÝPOČET OSVETLENIA

VÝPOČET DENNÉHO OSVETLENIA
VÝPOČET UMELÉHO OSVETLENIA
VÝPOČET NÚDZOVÉHO OSVETLENIA

NÁVRH ELEKTRO INŠTALÁCIE A SYSTÉMU RIADENIA

NÁVRH SYSTÉMU RIADENIA OSVETLENIA
NÁVRH NÚDZOVÉHO SYSTÉMU
NÁVRH GRAFIKY PRE OSVETLENIE

INŠTALÁCIA

ELEKTROINŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA OSVETLENIA
INŠTALÁCIA RIADENIA
PROGRAMOVANIE
NASTAVENIE SVIETIDIEL
TECHNICKÝ DOZOR
ODSTRÁNENIE INŠTALÁCIE
RECYKLÁCIE PLÁN UDRŽBY

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

MERANIE OSVETLENIA
MERANIE SPOTREBY
SPRÁVA OSVETLENIA
ONLINE PODPORA