LED A SVETLO

LED A SVETLO Svetlo má schopnosť ovplyvniť náladu človeka, dokáže zvýšiť jeho aktivitu alebo naopak, pôsobiť relaxačne. Každý priestor kladie na osvetlenie špecifické požiadavky. Charakter priestoru a spôsob jeho využívania sú určujúcimi parametrami pre riešenie osvetľovacej sústavy. Vďaka rozsiahlemu know how a dlhoročným skúsenostiam v oblasti dizajnovania a realizácie svetelných riešení je možné navrhnúť optimálne […]