ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY

Administratívne budovy, a najmä ich kancelárie, predstavujú priestory, ktoré sa počas dňa využívajú bežne viac ako desať hodín. Riešenie osvetlenia si vyžaduje, aby boli vytvorené optimálne svetelné podmienky. Integrovanie prvkov riadenia do osvetľovacej sústavy v týchto priestoroch zabezpečí nielen požadované úrovne osvetlenosti, ale zvýši aj jej úsporný potenciál. Základný prvok riadenia vhodný pre administratívne priestory predstavuje autonómna alebo manuálne nastaviteľná intenzita osvetlenia v závislosti na individuálnych potrebách užívateľa. Pri doplnení sústavy o senzory pohybu, vzniká automatický systém, ktorý zaručuje maximálnu možnú úsporu elektrickej energie. Jednoduché a intuitívne ovládanie, riešené často len pomocou jedného nástenného tlačidla, nezaťažuje užívateľov a jeho využitie je maximálne účelové. Špecifické riešenie osvetlenia a jeho riadenie si v priestoroch administratívnych budov vyžaduje konferenčná miestnosť využívaná nielen na pracovné, ale aj na reprezentatívne účely. Požiadavky na osvetlenie v tejto miestnosti sa menia v závislosti na type pracovnej činnosti, ktorá sa v nej aktuálne odohráva. Meniacim sa požiadavkám na osvetlenie možno vyhovieť aplikovaním prvku riadenia v podobe svetelných scén. Jednoduchým ovládaním prostredníctvom tlačidla tak možno vyvolať potrebnú svetelnú scénu vhodnú či už na obchodnú schôdzku, poradu alebo prezentáciu. Zvýšenie komfortu umožňuje použitie scénického diaľkového ovládania. Do systému riadenia možno jednoduchým spôsobom integrovať aj iné zariadenia ako napr. rolety a projekčné plátna. Celý systém je možné ovládať cez dotykový LCD displej, prispôsobený na mieru každému užívateľovi alebo prostrediu. Grafiku užívateľského rozhrania je možné prispôsobiť špecifickému imidžu spoločnosti.