ÚSPORA ENERGIE

Úspora energie nie je až taká náročná, ako by sa mohlo zdať, pokiaľ k nej pristúpime správnym spôsobom. Technologický pokrok v rámci takmer každej oblasti nášho života znamená, že dokážeme nájsť efektívnejšie a účinnejšie riešenia pre všetko okolo nás, čo spotrebúva energiu alebo čo vplýva na jej spotrebu. Vyžaduje si to širšie všeobecné znalosti o technológiách, ich používaní a individuálnej zodpovednosti za úsporu energie.

LED A ÚSPORY

Napriek vyšším obstarávacím nákladom predstavujú LED zdroje v dlhodobejšom horizonte najefektívnejšie a najúspornejšie svetelné riešenie. Odborníci odhadujú, že ak by sa dnes vymenili všetky existujúce svetelné zdroje za LED, celosvetovo by bolo možné dosiahnuť až 30 percentné úspory energie. Ak si uvedomíme, že až jedna pätina všetkej vyrobenej elektrickej energie sa spotrebuje na prevádzkovanie osvetľovacích sústav, nie je to vôbec zanedbateľná čiastka. Všetky svetelné zdroje produkujú pri premene elektrickej energie na svetlo aj IR žiarenie, ktoré ľudský organizmus vníma ako teplo. LED svetelné zdroje ho však v porovnaní s konvenčnými zdrojmi produkujú iba zanedbateľné množstvo a teda nezvyšujú neprimerane náklady za energetickú spotrebu klimatizácie. Dlhá životnosť a poruchovosť LED zdrojov navyše znižuje náklady na údržbu osvetľovacej sústavy, nakoľko nevyžaduje pravidelné zásahy obslužného personálu a nákup náhradných svetelných zdrojov.

 

Najväčšiu úsporu energie možno dosiahnuť, keď efektívne svetelné zdroje a technológie svietidiel skombinujeme s riadiacim systémom. Mnoho súčasných svetelných systémov používa zastarané a neefektívne technológie, ktoré nielenže spotrebovávajú veľké množstvo energie, ale zároveň nedokážu poskytnúť vyhovujúce osvetlenie. Ak máte takúto svetelnú inštaláciu, máte aj veľký potenciál, ktorý možno využiť. Inováciou na LED môžete na základe inštalovaného výkonu okamžite ušetriť až 60 %, pričom ďalších 40 % z neho možno ušetriť pomocou vhodného systému riadenia osvetlenia (Lighting Management System, LMS). Viac než 80-percentný potenciál úspory spotrebovávanej energie je nielen atraktívnym riešením, no tiež návratnou investíciou, ktorá zároveň prispieva k dodržiavaniu ekologických plánov budovy. LED svetelné zdroje ponúkajú značnú úsporu energie, ako aj lepšie svetelné vlastnosti, akými sú podanie farieb a farebná teplota svetla. Ak rozmýšľate, ako možno dosiahnuť takúto úsporu, oboznámte sa s používanými technológiami a porozumejte rozdielu medzi riadeným LED svetelným systémom a bežným systémom.

50%

14:00

50% of power consumption

17:00

75% of power consumption

20:00

100% of power consumption