KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

PRE VAŠE OSVETLENIE

ŠPECIFIKÁCIA OSVETLENIA

 • KONCEPT OSVETLENIA PODĽA POŽADOVANÉHO PRIESTORU A PROJEKTU
 • ŠPECIFIKÁCIA OSVETLENIA PODĽA PLATNÝCH NORIEM
 • NÁVRH ELEKTROINŠTALÁCIE
 • VÝBER SVIETIDIEL

VÝPOČET OSVETLENIA

 • VÝPOČET UMELÉHO OSVETLENIA
  VÝPOČET NÚDZOVÉHO OSVETLENIA
 • VIZUALIZÁCIA PRIESTORU S NAVRHNUTÝM OSVETLENÍM

ÚSPORY ENERGIE

 • AUDIT OSVETLENIA
  VÝPOČET NÁKLADOV NA OSVETLENIE
 • NÁVRH SYSTÉMU RIADENIA OSVETLENIA K ZVÝŠENIU ÚSPOR

REALIZÁCIA

 • KOMPLETNÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE VO VAŠICH PRIESTOROCH
 • INŠTALÁCIA OSVETLENIA
 • INŠTALÁCIA RIADENIA OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY
 • PROGRAMOVANIE
 • NASTAVENIE SVIETIDIEL
 • TECHNICKÝ DOZOR
 • ODSTRÁNENIE/rekonštrukcia PôVODNEJ elektrickej INŠTALÁCIE A SVIETIDIEL
 • Montáž sadrokartónových a kazetových stropov
 • ZABEZPEČENIE REVÍZIE PO REALIZÁCII

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

 • MERANIE INTENZITY OSVETLENIA
 • MERANIE SPOTREBY ENERGIE
 • SPRÁVA OSVETLENIA

RIGHTLIGHT s. r. o.

Kráľová pri Senci 732

900 50 Kráľová pri Senci

© RIGHTLIGHT | 2015 - 2021 | by Cityprint