KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTORY

Pojem „verejný“ znamená prospievajúci spoločnosti. Keď k tomuto pojmu pridáme slovo „osvetlenie“, znamená to pre nás nielen osvetlenie vonkajších priestranstiev, ale aj celkové zvýšenie kvality osvetlenia vonkajšieho prostredia v nočných hodinách. Osvetlenie ulíc a vozoviek kladie na osvetľovaciu sústavu rozličné nároky. Pri správnom návrhu osvetlenia je možné ušetriť finančné náklady a zároveň zlepšiť podmienky pre užívateľov priestoru. Pri adekvátnej osvetlenosti cestných komunikácií sa zlepšuje viditeľnosť pre vodičov, skracuje sa ich reakčný čas a tým sa zvyšuje bezpečnosť premávky. Vo väčších mestách prispieva dostatočná osvetlenosť verejných priestranstiev k zníženiu nehodovosti a zároveň aj k zvýšeniu bezpečnosti, nakoľko existuje priama úmera medzi osvetlenosťou ulíc a kriminálnou činnosťou. Súčasný vývoj v oblasti svetelných zdrojov pre verejné osvetlenie produkuje svetelné zdroje, s ktorými možno zvýšiť úsporný potenciál vonkajšej osvetľovacej sústavy. Dostupný široký výber nástrojov riadenia osvetlenia dokáže uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky zákazníka. Vhodný typ riadenia aplikovateľný do vonkajších osvetľovacích sústav predstavuje napr. automatické riadenie na základe času. Pri integrovaní inteligentných systémov riadenia umožňujúcich bezdrôtovú komunikáciu medzi svietidlami sa zvyšujú možnosti monitoringu stavu sústavy na diaľku. Vďaka bezdrôtovej komunikácii prichádzajú hlásenia o poruchách v sústave v aktuálnom čase, čím sa prispieva k bezpečnému a skorému vyriešeniu problému v rizikových úsekoch.