OBCHODNÉ PRIESTORY

Pri nakupovaní v obchodných priestoroch zohráva osvetlenie kľúčovú úlohu. Jeho vhodná distribúcia a typ podporujú vhodnú prezentáciu tovaru. Správne osvetlený predajný priestor dokáže upriamiť pozornosť na tovar či konkrétnu značku a stáva sa tak jedným z účinných nástrojov na zvýšenie tržieb. Nakoľko ceny za energie neustále stúpajú, zvyšuje sa aj v obchodných priestoroch dopyt po energeticky efektívnych, avšak zároveň aj atraktívnych a lákavých riešeniach osvetľovacej sústavy. Takéto riešenia si nevyhnutne vyžadujú aplikáciu inteligentných nástrojov riadenia. Dynamickými zmenami intenzity osvetlenia v predajných priestoroch, prípadne zmenami farby svetla v periodických intervaloch, je možné docieliť zvýšenie atraktivity priestoru. Použitím aplikácie prednastavených svetelných scén je možné automaticky, bez vynúteného zásahu užívateľa meniť svetelnú intenzitu a farebnosť v predajni počas celého dňa.