PRIEMYSLENÉ A SKLADOVÉ PRIESTORY

Priemyselné budovy predstavujú energeticky náročné objekty, v ktorých osvetlenie musí pracovať úsporne a zároveň pružne reagovať na zmenu výrobných procesov. Osvetľovacia sústava v týchto priestoroch by mala funkčne integrovať umelé a denné svetlo, skvalitňovať pracovné prostredie, a tým priaznivo vplývať na produktivitu práce. Z toho vyplýva, že musí spĺňať viac ako len kritérium funkčnosti a dostatočného osvetlenia. Osvetlenie vo výrobných priestoroch pokrýva širokú škálu rôznych pracovných úloh. Flexibilnú zmenu osvetlenia zodpovedajúcu pracovnej úlohe, ktorá sa vo výrobných priestoroch práve vykonáva, je možné docieliť použitím riadenia osvetlenia prostredníctvom prednastavených svetelných scén, riadením osvetlenia na základe pohybu, s prípadným doregulovaním pomocou plynulého rozsvecovania alebo stmievania svietidiel. Pri návrhu konkrétneho svetelnotechnického systému sa vychádza z požiadaviek prevádzky na osvetľovaciu sústavu. Systémy riadenia v kombinácii so senzormi pohybu a intenzity osvetlenia ponúkajú kompromis medzi ideálnymi svetelnými podmienkami a dosiahnutím značného úsporného potenciálu. Pri použití komplexného systému riadenia vo výrobných a skladových priestoroch je možné dosahovať úspory elektrickej energie až cca 50%.