ŠKOLSKÉ PRIESTORY

Školské budovy na všetkých úrovniach vzdelávania predstavujú priestory, v ktorých žiaci a pedagógovia trávia veľa času a kde zároveň dochádza k ich zvýšenej koncentrácii. Správne naplánovaná a inteligentne riadená osvetľovacia sústava tu má zvýšené opodstatnenie nielen preto, aby boli zabezpečené dobré podmienky na vzdelávanie, ale aj z hľadiska bezpečnosti. Nástroje riadenia, ktoré možno v tomto type priestorov aplikovať, sa menia v závislosti na konkrétnom priestore a type činnosti, ktorý sa v ňom vykonáva. Spolu so zabezpečením optimálnych svetelných podmienok dokáže inteligentne riadená osvetľovacia sústava značne zvýšiť úsporný potenciál priestoru, v ktorom je inštalovaná. V triedach, učebniach, prednáškových sálach a všade tam, kde prebieha vzdelávací proces, je možné s využitím inteligentných technológií dosiahnuť požadovaný komfort s maximálnou možnou úsporou elektrickej energie. Efektívnu úsporu elektrickej energie zabezpečuje kombinácia snímania intenzity osvetlenia a pohybu s možnosťou manuálneho zapnutia/vypnutia osvetlenia, napríklad pri prezentácii, alebo nastavenie oneskorenia zotmenia v prípade, že v miestnosti nie je zaznamenaný žiaden pohyb.