Pole VIBA UV-C

Produktová rada VIBA
prináša pohodlné a
chytré riešenie pre
dezinfekciu vzduchu.

HORTICULTURE LUMINAIRES

Život na Zemi by nebol možný bez jedného z najdôležitejších procesov – fotosyntézy. Energia svetelného žiarenia, ktorú fotosyntéza nutne potrebuje na svoj priebeh, prispieva k tvorbe organických látok významných pre rast a výživu rastlín.