Počet

42 kusov

Príkon pôvodnej sústavy

12340W

Príkon novej sústavy

2825W

Energetická úspora

77%

Použité svietidlá:

MEGIN M PMT L01 890074 180 EDB G06 EB STEP DIM 100/50
SEMAI PMT L01 395074 136 ECG G06 EB A2
SEMAI PMT L01 695074 163 ECG G06 EB A2