Počet

16 kusov

Príkon pôvodnej sústavy

6720W

Príkon novej sústavy

1696W

Energetická úspora

74,76%

Použité svietidlá: