Počet

103 kusov

Príkon pôvodnej sústavy

5900W

Príkon novej sústavy

2530W

Energetická úspora

57,12%

Použité svietidlá: